Ohh, je gebruikt Internet Explorer...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Privacy

Stichting Mantelzorgtest verwerkt persoonsgegevens van iedereen die zijn e-mail adres heeft ingevuld op deze website. Stichting Mantelzorgtest gaat zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en geeft in dit statement uitleg over het gebruik van deze persoonsgegevens.

In dit privacy statement worden de volgende vragen beantwoord:

 1. Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?
 2. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
 3. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?
 4. Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

 

 1. Waarvoor worden uw persoongegevens gebruikt?

Wanneer u uw e-mail adres invult bij "Stuur mij de resultaten per mail", verzamelen, gebruiken en bewaren we uw persoonsgegevens, in dit geval het door u ingevulde e-mail adres, ten behoeve van het verzenden van een e-mail bericht met daarin het door u ingevulde antwoord op de door ons gestelde vragen. Daardoor kunt u op een later moment bij de eerder door u ingevulde Mantelzorgtest terugkeren.

Wanneer u uw e-mail adres invult bij "Ik wil over 3 maanden opnieuw de Mantelzorgtest doen", verzamelen, gebruiken en bewaren we uw persoonsgegevens, in dit geval het door u ingevulde e-mail adres, ten behoeve van het verzenden van een e-mailbericht met daarin het door u ingevulde antwoord op de door ons gestelde vragen. Daardoor kunnen wij u aan de Mantelzorgtest herinneren, en kunt u terugkeren naar de door uzelf ingevulde antwoorden.

Wanneer u uw e-mail adres invult bij "Benader mij voor een evaluatie van Mantelzorgtest.nl", verzamelen, gebruiken en bewaren we uw persoonsgegevens, in dit geval het door u ingevulde e-mail adres, ten behoeve van het verzenden van een e-mailbericht waarin we u vragen om uw ervaringen met de Mantelzorgtest met ons te delen.

 1. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Wanneer u uw e-mail adres invult bij "Stuur mij de resultaten per mail", bewaren wij uw e-mail adres totdat wij deze e-mail gestuurd hebben.

Wanneer u uw e-mail adres invult bij "Ik wil over 3 maanden opnieuw de Mantelzorgtest doen", bewaren wij uw e-mail adres totdat wij deze e-mail 3 maanden na het invullen van het e-mail adres verzonden hebben.

Wanneer u uw e-mail adres invult bij "Benader mij voor een evaluatie van Mantelzorgtest.nl", bewaren wij uw e-mail adres totdat deze evaluatie voltooid is.

Stichting Mantelzorgtest gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en verwijdert uw gegevens na verstrijken van de hierboven genoemde termijnen.

 1. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft:

 • recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • recht op rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • recht op verwijdering van uw persoonsgegevens.

Daarnaast kunt u op elk moment contact met ons opnemen om de door u gegeven toestemming om uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden te verwerken, in te trekken.

Als u een beroep wilt doen op één van de rechten die hierboven genoemd worden, of indien u uw toestemming wilt intrekken, kunt u daarvoor een verzoek indienen bij de functionaris voor de gegevensbescherming van stichting Mantelzorgtest. Dit kunt u doen per mail: info@mantelzorgtest.nl.

We vertellen u dan binnen een maand wat we met uw verzoek hebben gedaan. Als uw verzoek erg ingewikkeld is, kan deze termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Als stichting Mantelzorgtest de termijn wil verlengen, laten wij u dat binnen een maand na ontvangst van uw verzoek weten.

Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt ook een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

We vinden het vanzelfsprekend dat we u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen over dit privacy statement, bent u het oneens met hoe stichting Mantelzorgtest met uw gegevens omgaat of wilt u het gebruik van uw gegevens voor één van de genoemde doeleinden beëindigen, dan kunt u ons uw vraag stellen per mail, stuur uw bericht naar info@mantelzorgtest.nl. Verzoeken met betrekking tot één van de rechten zoals hierboven genoemd kunt u richten aan de functionaris voor de gegevensbescherming.

 1. Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

Stichting Mantelzorgtest past in het hele bedrijf beveiligingsmaatregelen toe om persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen betreffen: de organisatie, het personeel, processen, techniek en fysieke beveiliging. Omdat de ontwikkelingen in de wereld van informatiebeveiliging zo snel gaan, controleren we periodiek of onze maatregelen nog adequaat zijn.

Dit privacy statement kan wijzigen. De laatste versie vindt u altijd hier. De datum van de laatste wijziging vindt u onderaan dit statement.

Tilburg, 28 oktober 2021